Lucrăm cu actori majori de pe piața energiei electrice și gazelor naturale din România - furnizori, producători și distribuitori - traducând contracte comerciale și documentații de licitație. Cunoaștem în detaliu această piață și procedurile ei și am decis să vă prezentăm mai jos un sumar al procedurii de schimbare a furnizorului de gaz sau energie electrică.

Astăzi, piața gazului și energiei electrice este liberalizată 100% - nu mai există prețuri de furnizare reglementate de stat, cu excepția prețurilor plafonate de stat în perioada 2021-2023*. Prețurile pe burse fluctuează liber în funcție de cerere și ofertă. Oferta producătorilor e influențată de vreme (energia hidro, eoliană și fotovoltaică) și de piața țițeiului (la gaz), iar cererea consumatorilor e influențată, cel mai adesea, de condițiile meteo (aer condiționat vara, încălzire electrică iarna...). Există numeroși furnizori care se bat pe consumatorii casnici și comerciali. Mulți furnizează atât gaz, cât și energie electrică.

* Prețurile mari înregistrate începând cu anul 2021 se datorează reducerii ofertei de la producători și creșterii cererii la nivel mondial, nu doar în România. Războiul din Ucraina a agravat situația de pe bursele de energie.

Schimbarea furnizorului de gaz si energie electrica

1. Vă puteți schimba furnizorul de gaz sau energie electrică, gratuit, în 24 de ore sau mai mult (cum doriți) de la semnarea contractului cu noul furnizor.

2. Nu există riscul de a rămâne fără gaz/energie electrică.

3. Trebuie făcută distincție între furnizor și distribuitor. Furnizorul e cel care vinde gazul/energia electrică prin contractul de furnizare, iar distribuitorul este proprietarul rețelei/conductei prin care ajunge gazul/energia acasă la consumator. Îți poți schimba furnizorul, nu și distribuitorul, care are un monopol legal în zona ta de domiciliu. Indiferent ce furnizor alegi, el îți va furniza gazul/energia prin rețeaua aceluiași distribuitor. Nu se schimbă contorul și nici cablurile sau conductele.

4. Întrucât furnizorul doar îți vinde și îți facturează gazul/energia electrică, orice problemă tehnică ține de distribuitorul care deține rețeaua de distribuție, nu de furnizor. Deci, dacă te gândești să îți schimbi furnizorul pentru a scăpa de întreruperile/fluctuațiile de tensiune, nu vei scăpa de ele, pentru că ele țin de distribuitorul local.

5. Dacă ai probleme tehnice, pe cine suni/cine răspunde? Distribuitorul. Conform legii, fiecare distribuitor are un număr de telefon la care consumatorii semnalează problemele de alimentare cu gaz/energie electrică, indiferent de furnizorul cu care au contract. Distribuitorul va interveni/răspunde la sesizarea ta telefonică, indiferent ce furnizor ai.

6. În concluzie, îți schimbi furnizorul ca să ai un preț mai bun, nu ca să scapi de problemele tehnice.

7. Venind vorba de preț, toți furnizorii fac prețul în același fel: la prețul cu care cumpără gazul/energia de pe burse adaugă tarifele și taxe reglementate de stat și o marjă de profit. Taxele reglementate includ acciza și TVA-ul. La energie electrică, se adaugă o componentă numită „certificate verzi”, care merge tot la stat.

Tot la energie electrică, poate exista încă o componentă numită abonament. E exprimat în bani/zi și e tot un fel de taxă, pentru că nu primești nimic în schimbul ei.

Citiți cu atenție clauzele despre preț - când și cum poate furnizorul să modifice prețul? Dacă prețul e valabil doar 6 luni, aproape sigur va crește după aceea. Desigur, îți poți schimba din nou furnizorul. Întreabă și dacă la noul furnizor ai posibilitatea transmiterii autocitirii (explicată mai jos) și dacă îți va emite o factură verde (factură pe email, nu prin poștă). Neavând prea multe în care să se întreacă, în afară de preț, furnizorii au lansat oferte duale (gaz + energie electrică), oferă diferite discounturi (reducere la prima factură etc.) sau stipulează în contract că prețul inițial se poate schimba după câteva luni.

8. După ce ți-ai ales noul furnizor, este suficient să semnezi contractul cu el. Mulți furnizori îți oferă posibilitatea de a semna online – atenție, nu semna cu mai mulți deodată! Noul furnizor îl va anunța pe furnizorul actual de încetarea contractului său cu tine. După intrarea în vigoare a contractului cu noul furnizor, la sfârșitul fiecărei luni calendaristice el îți va trimite o factură de consum. Aceasta poate conține consumul real (citit pe contor) sau unul estimat (citirea contorului se face obligatoriu la cel mult 3 luni). Dacă contorul tău nu e citit lunar, ai posibilitatea să transmiți indexul autocitit de tine pe contor, pentru ca factura să conțină consumul real.

Nu există o perioadă minimă de stat într-un contract; poți pleca la alt furnizor și după o lună dacă ești nemulțumit sau dacă ți-a crescut prețul.

Nu există nicio diferență de calitate gaz/energie între furnizori. Tot gazul/energia trece prin sistemul național, în care se amestecă toate cantitățile produse și injectate din diferite surse de producție. De aceea, furnizorul care spune că îți vinde energie verde spune... poezii. Energia verde produsă, de pildă, de parcurile eoliene din Dobrogea, nu are cum să ajungă prin sistemul național numai la tine.

Vă stăm la dispoziție cu servicii de traducere autorizată pentru toate tipurile de documente aferente racordării la rețea și furnizării de gaz sau energie electrică.