Lumea traducerilor este una vastă și variată. Există diferite tehnici de traducere, teorii diverse despre traducere și opt tipuri de servicii de traducere, printre care traducerea tehnică, traducerea judiciară și traducerea certificată.

Tipuri de traduceri

1. Traducerea tehnică

Termenul „traducere tehnică” poate fi înțeles în două feluri:

În sensul său cel mai larg, este vorba despre traducerea manualelor de utilizare, pliante cu instrucțiuni, note interne, traduceri medicală, rapoarte financiare, procese verbale, termeni administrativi în general și altele. Aceste documente se adresează unui public țintă specific și limitat și, de obicei, au o durată de valabilitate limitată.

În sensul său cel mai limitat, traducerea tehnică se referă la documentația „tehnică”, cum ar fi inginerie, IT, electronică, mecanică și texte industriale în general. Traducerea tehnică necesită cunoașterea terminologiei specializate utilizate în sectorul textului sursă.

2. Traducerea științifică

Ca un subgrup de traduceri tehnice, după cum indică și numele său, traducerea științifică se ocupă de documente din domeniul științei: articole, teze, lucrări, broșuri de congres, prezentări de conferințe, rapoarte de studiu etc.

3. Traducerea financiară

Desigur, traducerea financiară sau economică se referă la documentația referitoare la activități financiare, bancare și bursiere. Aceasta include rapoartele anuale ale companiei, situațiile financiare, contractele financiare, pachetele de finanțare și altele.

4. Traducerea juridică

Traducerea juridică acoperă o gamă largă de documente. Acestea pot include documente juridice, cum ar fi citații și mandate; texte administrative precum certificate de înregistrare, statute de firmă și proiecte de remitențe; documente tehnice, cum ar fi avizele și textele experților în scopuri judiciare; și o serie de alte texte pe lângă rapoarte și procese verbale ale procedurilor judiciare.

5. Traducerea judiciară

Traducerile judiciare, care nu trebuie confundate cu traducerea juridică sau certificată, se referă la sarcina de traducere efectuată în instanță. Traducătorii judiciari sunt specializați în traducerea de documente precum scrisori rogatorii, procese verbale de proceduri, hotărâri, avize de experți, depuneri, procese verbale ale sesiunilor de audiere etc.

6. Traducerea legală

Traducerea legală (a nu se interpreta ca antonim pentru ilegal) se referă la documentația obligatorie din punct de vedere legal. De exemplu, poate fi vorba de traducerea unor documente precum legi; reglementări și decrete; condiții generale de vânzare și cumpărare; contracte obligatorii din punct de vedere legal, cum ar fi contractele de angajare; contracte de licență și comerciale; acorduri de parteneriat, acorduri; protocoale și convenții; reglementări interne; polițe de asigurare; și asigurarea cauțiunii, printre altele. În plus față de pregătirea lingvistică, traducătorul juridic trebuie să aibă o bază juridică solidă.

7. Traducerea autorizată

Un traducător autorizat își poate folosi semnătura și parafa pentru autentificarea traducerilor. Acestea sunt de obicei documente care necesită validare legală și sunt astfel „certificate”. Suplimentar, traducerea parafată de traducătorul autorizat poate fi legalizată la notar – mai multe despre traduceri autorizate. Unii beneficiari solicită semnătura și parafa traducătorului ca o dovadă că traducerea nu a fost făcută de o simplă persoană care cunoaște limba. Totuși, în România a avea o parafă de traducător nu asigură neapărat o calitate a traducerii. De asemenea, traducătorii autorizați lucrează în săli de judecată ca traducători juridici sau acționează în calitate de expert juridic, și oferă traduceri ale documentației de stare civilă, a acordurilor matrimoniale, a sentințelor de divorț, a deceselor și a testamentelor, de exemplu.

8. Traducerea literară

Acesta este probabil cel mai greu dintre toate diferitele tipuri de traducere, deoarece, evident, traducătorul trebuie mai întâi să încerce să redea conținutul semantic al textului original (așa cum trebuie să fie cazul pentru traducerea oricărui tip de text), apoi să rezolve o serie de alte dificultăți, cum ar fi:

- Jocul de cuvinte polisemantic specific textelor literare, deoarece în spatele unui cuvânt sau unei fraze se află o serie de conotații pe care scriitorul a încercat să le transmită sau să le sugereze subtil și pe care traducătorul trebuie să încerce să le redea;

- Stilul literar particular al autorului; traducătorul trebuie să încerce să transmită modul unic în care scriitorul și-a exprimat ideile;

- Ritmul, metrul și echilibrul înnăscut al frazei; acest lucru este deosebit de important în poezie, dar la fel de prezent și în proză, unde traducătorul trebuie să găsească cel mai bun mod de a rezolva sarcina delicată de a reda muzica inerentă textului - asonanță, aliterare și asindetoni.